WAŻNE !!!


WAŻNE !!!!!

Komunikat dla Rodziców i Opiekunów dotyczący zawieszenia zajęć diagnostyczno- terapeutycznych w poradni
W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej,
poradnie p-p zostały wyłączone z grupy placówek
objętych zawieszeniem zajęć dydaktycznych
(podobnie jak m.in. SOSWy, szkoły specjalne
oraz szkoły działające przy zakładach poprawczych i karnych).

Z  UWAGI   NA ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE – KORONAWIRUS
DYREKTOR POWIATOWEGO ZESPOŁU
PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH
W KRAŚNIKU
W POROZUMIENIU ZE STAROSTĄ KRAŚNICKIM
PODJĄŁ DECYZJĘ O ZAWIESZENIU PROCESÓW DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNYCH NA TERENIE PORADNI DO DNIA 13.03.2020 r. 

PORADNIA POZOSTAJE CZYNNA.
Z sekretariatem poradni prosimy kontaktować się drogą telefoniczną lub mailową.
Zwracamy się z prośbą o ograniczenie kontaktów osobistych.