Sala Integracji Sensorycznej

Sala Integracji Sensorycznej, która powstała w PZPPP w Kraśniku przeznaczona jest do prowadzenia zajęć terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci. Przez zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą stymulacje zmysłów dziecka oraz usprawnienie motoryki, zarówno małej, jak i dużej oraz koordynacji ruchowo-wzrokowej. Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

Terapia SI, mająca postać naukowej zabawy, jest skuteczna w odniesieniu do dzieci, które mają zaburzenia integracji sensorycznej. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale również do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, autyzmem i innych zaburzeniami . Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.

Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności. Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zachowania dziecka i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych zadań. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka, ile stwarza takie wymagania, by dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

Jeśli Państwa dziecko ma problemy z obszaru integracji sensorycznej zachęcamy do jak najszybszego skorzystania z profesjonalnej pomocy, bardzo ważna jest wczesna interwencja, która wspiera system nerwowy tak, aby mógł on prawidłowo odbierać, interpretować i organizować napływające informacje zmysłowe.

Serdecznie zapraszamy Państwa i Państwa dzieci.