Turnus grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci do 4 roku życia.

Uczestnikami zajęć będą dzieci do 4 roku życia objęte terapią logopedyczną w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, które nie uczęszczają do przedszkola. W grupie rówieśniczej maluchy będą poznawać pierwsze zabawy relacyjne i piosenki dla najmłodszych. W programie zajęć są również ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego, zabawy słuchowe, ruchowe, manipulacyjne oraz proste gry językowe. W atmosferze wspólnej zabawy dzieci będą mogły wyzwolić swój potencjał rozwojowy i znaleźć klucz do świata słów.

Termin spotkań: 11-15 luty 2013r.

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Tarnawska, mgr Karolina Knieja- Niekra.