Grupowe zajęcia logopedyczne

GRUPOWE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
W dniach 27-31 stycznia 2014r. w PZPPP w Kraśniku odbędą się grupowe zajęcia logopedyczne
Uczestnikami zajęć będą dzieci do 4 roku życia, które nie uczęszczają do przedszkola. W grupie rówieśniczej maluchy będą poznawać pierwsze zabawy relacyjne i piosenki dla najmłodszych. W programie zajęć są również ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego, zabawy słuchowe, ruchowe, manipulacyjne oraz proste gry językowe. W atmosferze wspólnej zabawy dzieci będą mogły wyzwolić swój potencjał rozwojowy i znaleźć klucz do świata słów.
Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia dzieci do końca grudnia 2013 roku.
Osoby prowadzące:
mgr Magdalena Tarnawska – LOGOPEDA
mgr Karolina Knieja- Niekra. – LOGOPEDA