GRUPA WSPARCIA DLA PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

Grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych rozpoczęła działalność w marcu 2018 r. Koordynatorami współpracy są mgr Joanna Pyrzyna i mgr Agnieszka Surdacka. Celem grupy jest udzielanie pomocy i wsparcia pedagogom i psychologom ze szkół Powiatu Kraśnickiego w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

W 2018/2019 roku szkolnym w ramach pracy grupy wsparcia  nawiązano współpracę z doradcami z LSCDN panią mgr Anną Radziwiłko oraz  panią dr Agnieszka Szejda.  Współpraca dotyczy tworzenia narzędzi diagnostycznych do pracy w szkołach i placówkach oświatowych. W dniu 11.12.2018 r. w  POWIATOWYM ZESPOLE PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH  W KRAŚNIKU  odbyło się spotkanie dla psychologów i pedagogów szkolnych z terenu powiatu kraśnickiego zorganizowane przez pracowników Poradni. Tematem  spotkania były  : Narzędzia diagnostyczne w pracy pedagoga i psychologa szkolnego”.  Wykład  przygotowała  i przedstawiła pani mgr Agnieszka Surdacka.

Dziękujemy wszystkim obecnym za zainteresowanie i aktywny udział w spotkaniu.

Serdecznie zapraszamy na kolejne planowane na 23. 01.2019 r.