Drogi Rodzicu,

aktualnie ze względów epidemiologicznych znacząco zmienił się sposób funkcjonowania naszej Poradni, w tym warunki prowadzenia badań diagnostycznych, prosimy więc  o przestrzeganie podanych zasad:

 • Umów dziecka na wizytę stacjonarną, udzieloną w budynku poradni, telefonicznie pod numerem tel.: (81) 825 87 88, 665 970 354,
  • Wniosek o badanie po wydrukowaniu i podpisaniu prześlij na adres Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych w Kraśniku pocztą tradycyjną (ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik) lub jego skan pocztą elektroniczną na adres e-mail: poradniakrasnik@o2.pl; wrzuć do skrzynki korespondencyjnej, która znajduje się przed wejściem do poradni.
  • Po rozpatrzeniu wniosku zostaniesz poinformowany telefonicznie o terminie spotkania diagnostycznego w placówce;
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;
  • Nie przyprowadzaj dziecka do Poradni, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Powiadom sekretariat Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kraśniku o zmianie terminu wizyty;
  • Na wizytę przyjdź sam z dzieckiem bez osób towarzyszących;
 • Pamiętaj o indywidualnej ochronie nosa i ust oraz o dezynfekcji rąk.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do Poradni niepotrzebnych przedmiotów    czy zabawek;
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl,   że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem  i nie podawać ręki na powitanie;
  • Omówienie wyników badania może być przeprowadzone drogą telefoniczną     po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem PZPPP w Kraśniku, a dalsze kroki zostaną ustalone indywidualnie w zależności sprawy;
  • Opinię lub orzeczenie otrzymasz pocztą na adres domowy.

WAŻNE INFORMACJE

PROCEDURA PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

INFORMACJA DLA KLIENTÓW PORADNI

PROCEDURY PRZYJĘCIA W CZASIE PANDEMII

PRZYJMOWANIE KLIENTÓW W OKRESIE PANDEMII